Andreas Sjölander

Valdebatten i Härnösand om jobb och integration
Idag i Härnösand inleddes en turné av debatter mellan oss socialdemokrater och företrädare för moderaterna. Innan valdagen den 9 september kommer samtliga kommuner i länet att få besök, även om debattörerna kommer att skilja sig åt mellan platserna. Upplägget är ganska enkelt, en kandidat till kommunen och en kandidat till riksdag/regionen kommer under cirka 40 minuter att debattera två förutbestämda ämnen. I Härnösand skulle vi, Jasenko Omanovic och jag diskutera ämnena jobb och integration tillsammans med moderaterna Anders Gäfvert och Mikael Gäfvert. Två ämnen som ligger vädigt nära varandra. 
 
Jag fick inleda för vår räkning och konstaterade att vi inte behöver skämmas som socialdemokrater: 
 
- Cirka 300 000 fler i jobb jämfört med när regeringen
- Högsta sysselsättningsgraden på över 25 år – högsta som uppmätts inom EU uppmätts inom EU uppmätts inom EU
- Arbetslösheten nere på 6 procent – ner 1,5 procent sedan vi tillträdde procentenheter
- Lägsta ungdomsarbetslösheten på 16 år (sedan 2002!),
- cirka 50 000 färre arbetslösa unga
- Starkare etablering:  Kraftig ökning av andel nyanlända  som lämnar Arbetsförmedlingen för arbete
- Snabbare etablering  Varannan nyanländ etablerad efter efter fem år – tidigare har det tagit upp till tio år
-Fortsatt ökad takt: Dubbelt så många flyktingar etablerade på arbetsmarknaden efter två år
 
Jag påminde samtidigt om att vi inte bara kan ha fokus på nyanlända och personer som är födda utanför Europa, det råder också höga arbetslöshet bland personer som har något funktionshinder, framför allt psykisk funktionsnedsättning. Borgarnas lösning att vi ska stimulera skapandet av enkla jobb, med en tredubbling av RUT-bidraget är därför inte rätt väg att möta de utmaningar som vi ändå fortsatt har.
 
En viktig förutsättning för att få in en fot på svensk arbetsmarknad är idag språket. Vi socialdemokrater i Härnösand vill erbjuda samtliga som fått uppehållstillstånd snabb SFI-utbildning som ska kunna varvas med arbetsplatspraktik, detta för att få in en fot. Extratjänsterna som varit hånad i borgerliga kretser har också visat sig vara väldigt viktig för att personer, som står utanför arbetsmarknaden, inte minst de som är födda utanför Europa, då 63 % av dessa tjänster gått just till personer födda utanför Europa. 
 
Borgarnas förslag om att skapa enkla jobb är som sagt inte rätt väg. Det skulle kräva en stor omvälvning av svensk arbetsmarknad. Vårt sätt att möta utmaningar är istället utbildning, utbildning, utbildning som Jasenko Omanovic konstaterade. 
 
Dessa frågor kommervi få fortsätta att debattera i valrörelsen. Jag kan konstatera att det finns en puls i frågorna och att vi dessutom står rätt långt ifrån varandra. Jag vill tacka Jasenko för ett gott samarbete och även rikta ett tack till Anders Gäfvert och Mikael Gäfvert. Debatten modererades på ett förtjänstfullt sätt av våra partiers respektive försteombudsmän, Stefan Wikén (S) och Peter Sjöbom (M).
 
Imorgon kväll fortsätter jag valarbetet med det politiska samtal kring äldrefrågor som ett antal pensionärsorganisationer bjudit in till på Parketten i Härnösand.   
 
Riksdagsledamot Jasenko Omanovic och jag hade idag förmånen att debattera arbete och integration med/mot moderaterna Anders Gäfvert och Mikael Gäfvert (foto: Kristoffer Bodin)
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress