Andreas Sjölander

Alliansen har jobbigt att behöva ta ansvar för sin egen politik
Idag hade jag förmånen att tillsammans med företrädare för de partier som finns representerade i kommunfullmäktige i Härnösand få diskutera äldrefrågor. Inbjudan kom ifrån ett antal pensionärsorganisationer som finns organiserade i vårt kommunala pensionärsråd. Jag uppskattar denna formen av samtal, där publiken fick ställa frågor och på så sätt också påverka riktningen på samtalen. Själv var jag taggad att få diskutera skattefrågor, som den orättvisa pensionärsskatten som vi nu håller på att utplåna. Den kom aldrig upp i någon frågeställning. Men men, de flesta är nog medvetna om att de borgerliga partierna legat bakom denna orättvisa skatt och att den nuvarande samarbetsregeringen steg för steg minskat skillnaderna mellan de som har arbete idag och de som arbetat ett helt arbetsliv. Om två år ska den skillnaden vara helt utraderad. Detta ska ställas mot ytterligare borgerliga jobbskatteavdrag, som kommer öka pensionärsskatten ytterligare. 
 
Frågorna kom att handla väldigt mycket om vård och omsorg, vilket kanske är naturligt. Tycker ändå att de flesta ändå gav rätt bra svar på frågorna och det lovades vidtas åtgärder för att ytterligare förbättra äldreomsorgen i Härnösand. Jag försökte ändå peka på faktumet att borgarna i sin budget för nästa år delade ut nästan 9 miljoner kronor mindre till socialnämnden och om det då skulle gå att genomföra allt de talade sig så varma för. De skakade på huvudet och menade att det inte var sant. Men jag kunde gå in i kommunstyrelsens förslag till budget och alliansens dito och konstaterade att det skilde 8,8 miljoner kronor (majoritetens 596,6 miljoner kronor jämfört med borgarnas 587,8 miljoner. I sammanhanget kan det verka som en liten skillnad, men det kommer få stora konsekvenser för verksamheterna om man sänker anslagen ytterligare. 
 
Jag blev också anklagad för att ljuga, detta i ett sammanhang där jag uttalade en oro om de skattesänkningar som de fyra borgerliga partierna samt sverigedemokraterna lovat i sina respektive budgetskrivningar i riksdagen, får genomslag. Dessa skattesänkningar uppgår till nästan 100 miljarder kronor. Då är det inget dubbelräknat om olika partier föreslår samma form av skattesänkning. Visst, jag förstår att de inte vill kännas vid dessa nivåer, jag förstår att det är tungt att ta ansvar för dem, men det är över gränsen tycker jag att anklaga människor för att ljuga, när detta påtalas. Vi vet att det blir stora skattesänkningar med borgarna vid makten, detta kommer inte vara tillgodo för vår gemensamma välfärd. Det kommer kanske inte bli 100 miljarder kronor per år. Men vi är i ett läge där vi måste skjuta till mer pengar till välfärden, inte mindre. Där staten behöver ta ett större ansvar för finansieringen av välfärden i hela Sverige. 
 
Jag och mitt parti prioriterar välfärd för alla före stora skattesänkningar för de som tjänar mest. 
 
Än en gång, tack för ett bra initiativ till ett gott samtal. Jag ser fram emot att utveckla samverkansformerna med pensionärsorganisationerna i Härnösand. 
 
 
Panelen vid dagens diskussion kring äldrefrågor i Härnösand. (Foto: Lotta Visén)
Valdebatten i Härnösand om jobb och integration
Idag i Härnösand inleddes en turné av debatter mellan oss socialdemokrater och företrädare för moderaterna. Innan valdagen den 9 september kommer samtliga kommuner i länet att få besök, även om debattörerna kommer att skilja sig åt mellan platserna. Upplägget är ganska enkelt, en kandidat till kommunen och en kandidat till riksdag/regionen kommer under cirka 40 minuter att debattera två förutbestämda ämnen. I Härnösand skulle vi, Jasenko Omanovic och jag diskutera ämnena jobb och integration tillsammans med moderaterna Anders Gäfvert och Mikael Gäfvert. Två ämnen som ligger vädigt nära varandra. 
 
Jag fick inleda för vår räkning och konstaterade att vi inte behöver skämmas som socialdemokrater: 
 
- Cirka 300 000 fler i jobb jämfört med när regeringen
- Högsta sysselsättningsgraden på över 25 år – högsta som uppmätts inom EU uppmätts inom EU uppmätts inom EU
- Arbetslösheten nere på 6 procent – ner 1,5 procent sedan vi tillträdde procentenheter
- Lägsta ungdomsarbetslösheten på 16 år (sedan 2002!),
- cirka 50 000 färre arbetslösa unga
- Starkare etablering:  Kraftig ökning av andel nyanlända  som lämnar Arbetsförmedlingen för arbete
- Snabbare etablering  Varannan nyanländ etablerad efter efter fem år – tidigare har det tagit upp till tio år
-Fortsatt ökad takt: Dubbelt så många flyktingar etablerade på arbetsmarknaden efter två år
 
Jag påminde samtidigt om att vi inte bara kan ha fokus på nyanlända och personer som är födda utanför Europa, det råder också höga arbetslöshet bland personer som har något funktionshinder, framför allt psykisk funktionsnedsättning. Borgarnas lösning att vi ska stimulera skapandet av enkla jobb, med en tredubbling av RUT-bidraget är därför inte rätt väg att möta de utmaningar som vi ändå fortsatt har.
 
En viktig förutsättning för att få in en fot på svensk arbetsmarknad är idag språket. Vi socialdemokrater i Härnösand vill erbjuda samtliga som fått uppehållstillstånd snabb SFI-utbildning som ska kunna varvas med arbetsplatspraktik, detta för att få in en fot. Extratjänsterna som varit hånad i borgerliga kretser har också visat sig vara väldigt viktig för att personer, som står utanför arbetsmarknaden, inte minst de som är födda utanför Europa, då 63 % av dessa tjänster gått just till personer födda utanför Europa. 
 
Borgarnas förslag om att skapa enkla jobb är som sagt inte rätt väg. Det skulle kräva en stor omvälvning av svensk arbetsmarknad. Vårt sätt att möta utmaningar är istället utbildning, utbildning, utbildning som Jasenko Omanovic konstaterade. 
 
Dessa frågor kommervi få fortsätta att debattera i valrörelsen. Jag kan konstatera att det finns en puls i frågorna och att vi dessutom står rätt långt ifrån varandra. Jag vill tacka Jasenko för ett gott samarbete och även rikta ett tack till Anders Gäfvert och Mikael Gäfvert. Debatten modererades på ett förtjänstfullt sätt av våra partiers respektive försteombudsmän, Stefan Wikén (S) och Peter Sjöbom (M).
 
Imorgon kväll fortsätter jag valarbetet med det politiska samtal kring äldrefrågor som ett antal pensionärsorganisationer bjudit in till på Parketten i Härnösand.   
 
Riksdagsledamot Jasenko Omanovic och jag hade idag förmånen att debattera arbete och integration med/mot moderaterna Anders Gäfvert och Mikael Gäfvert (foto: Kristoffer Bodin)
Valrörelsens slutspurt är nu igång
Idag tog valrörelsen fart på allvar här i Härnösand. Vi var ett tjugotal partikamrater som samlats för att samtala med Härnösandsborna och många tog chansen att både få sig en kopp kaffe, men också trevliga samtal. Även moderaterna och vänsterpartiet var aktiva idag. Kan konstatera att (M) vinner kampen om flest profilprodukter och giveaways, men delar också ut gratis korv, kaffe och popcorn. 
 
Vi socialdemokrater kommer att vara sparsamma med att dela ut gratis fika. När det sker så kommer vi att köpa kaffet från ett av de närliggande caféerna för att inte försvåra deras konkurrensmöjligheter. Det tycker jag känns bra. 
 
Imorgon, söndag, fortsätter valarbetet då jag och vår riksdagsman härifrån Härnösand, Jasenko Omanovic ska debattera ämnena jobb, arbetsmarknad och integration med företrädare för moderaterna.
 
Jag sparkar i och med detta inlägg också igång mitt eget skrivande, något som legat nere i flera år. Jag vill kunna dela med mig av mina erfarenheter, men får genom detta också möjlighet att dela artiklar och resonera kring insändare som ibland tar väldigt lång tid innan man får in ett genmäle, om den chansen ens dyker upp. Jag hoppas du vill följa mig i mitt uppdrag och även tar möjligheten att diskutera olika frågor. 
 
/Andreas
 
Valrörelsearbetet är nu i full gång i Härnösand.