Andreas Sjölander

Alliansen har jobbigt att behöva ta ansvar för sin egen politik
Idag hade jag förmånen att tillsammans med företrädare för de partier som finns representerade i kommunfullmäktige i Härnösand få diskutera äldrefrågor. Inbjudan kom ifrån ett antal pensionärsorganisationer som finns organiserade i vårt kommunala pensionärsråd. Jag uppskattar denna formen av samtal, där publiken fick ställa frågor och på så sätt också påverka riktningen på samtalen. Själv var jag taggad att få diskutera skattefrågor, som den orättvisa pensionärsskatten som vi nu håller på att utplåna. Den kom aldrig upp i någon frågeställning. Men men, de flesta är nog medvetna om att de borgerliga partierna legat bakom denna orättvisa skatt och att den nuvarande samarbetsregeringen steg för steg minskat skillnaderna mellan de som har arbete idag och de som arbetat ett helt arbetsliv. Om två år ska den skillnaden vara helt utraderad. Detta ska ställas mot ytterligare borgerliga jobbskatteavdrag, som kommer öka pensionärsskatten ytterligare. 
 
Frågorna kom att handla väldigt mycket om vård och omsorg, vilket kanske är naturligt. Tycker ändå att de flesta ändå gav rätt bra svar på frågorna och det lovades vidtas åtgärder för att ytterligare förbättra äldreomsorgen i Härnösand. Jag försökte ändå peka på faktumet att borgarna i sin budget för nästa år delade ut nästan 9 miljoner kronor mindre till socialnämnden och om det då skulle gå att genomföra allt de talade sig så varma för. De skakade på huvudet och menade att det inte var sant. Men jag kunde gå in i kommunstyrelsens förslag till budget och alliansens dito och konstaterade att det skilde 8,8 miljoner kronor (majoritetens 596,6 miljoner kronor jämfört med borgarnas 587,8 miljoner. I sammanhanget kan det verka som en liten skillnad, men det kommer få stora konsekvenser för verksamheterna om man sänker anslagen ytterligare. 
 
Jag blev också anklagad för att ljuga, detta i ett sammanhang där jag uttalade en oro om de skattesänkningar som de fyra borgerliga partierna samt sverigedemokraterna lovat i sina respektive budgetskrivningar i riksdagen, får genomslag. Dessa skattesänkningar uppgår till nästan 100 miljarder kronor. Då är det inget dubbelräknat om olika partier föreslår samma form av skattesänkning. Visst, jag förstår att de inte vill kännas vid dessa nivåer, jag förstår att det är tungt att ta ansvar för dem, men det är över gränsen tycker jag att anklaga människor för att ljuga, när detta påtalas. Vi vet att det blir stora skattesänkningar med borgarna vid makten, detta kommer inte vara tillgodo för vår gemensamma välfärd. Det kommer kanske inte bli 100 miljarder kronor per år. Men vi är i ett läge där vi måste skjuta till mer pengar till välfärden, inte mindre. Där staten behöver ta ett större ansvar för finansieringen av välfärden i hela Sverige. 
 
Jag och mitt parti prioriterar välfärd för alla före stora skattesänkningar för de som tjänar mest. 
 
Än en gång, tack för ett bra initiativ till ett gott samtal. Jag ser fram emot att utveckla samverkansformerna med pensionärsorganisationerna i Härnösand. 
 
 
Panelen vid dagens diskussion kring äldrefrågor i Härnösand. (Foto: Lotta Visén)